Internasjonale organisasjoner, som FN, utøver betydelig makt i landene de opererer i, og over enkeltindividene som bor der.