Nyheter

Internasjonale organisasjoner, som FN, utøver betydelig makt i landene de opererer i, og over enkeltindividene som bor der.

Men finnes det tilstrekkelige kontrollmekanismer for å holde organisasjoner som FN ansvarlige dersom de begår menneskerettsbrudd?

Det spørsmålet har Stian Øby Johansen, førstelektor ved Nordisk Institutt for Sjørett, stilt i sin ferske doktorgradsavhandling.

– Hvis en ansatt i en organisasjon slår eller mishandler noen i tjeneste, er det et menneskerettighetsbrudd som hele organisasjonen i prinsippet skal svare for, sier Johansen.