– Det er viktig med mangfold og lokal forankring, og vi er redde for at kommersielle barnehager skal miste den lokale forankringen, sier Marianne Uri Øverland, direktør i IKO.