– Det er oppsiktsvekkende at biskopene her synes å mene at det er enklere å forholde seg til gudsfornektelse, enten i agnostisismens eller ateismens form, enn til gudstro som ikke har et tydelig kristent preg, sier Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole.