Under åpningskonserten for Chris-festivalen i Kjøllefjord kirke 26. juni var altertavlen ikke mulig å se fra kirkerommet. Den var skjult bak et sceneteppe med logo for Forum for scenekunst, som står bak festivalen.