Ved Menighetsfakultetet (MF) i Oslo er 28 prosent av de 1.167 studentene ikke-vestlige innvandrere. Misjonshøgskolen i Stavanger, som nylig ble en del av VID vitenskapelige høgskole, er nest best i klassen med en ikke-vestlig-andel på 17 prosent.