I dag er det 100 år siden USA innførte totalforbud mot alkohol. Men med forbudet ­fulgte også en op­pblomstring av organisert kriminalitet. Målet var å få slutt på det som myndighetene og avholdsbevegelsen mente var massiv misbruk av alkohol, men med på lasset fulgte etableringen av hemmelige spritsjapper, produksjon av hjemmebrent og omfattende organisert ­kriminalitet.