Han var berre 13 år gammal då han stilte opp på den første protestaksjonen. Året etter skipa Joshua Wong og ein kamerat Scolarism, ei rørsle som kjempa mot kinesisk påverknad av skulesystemet i Hongkong. I 2012 organiserte Scolarism demonstrasjonar med vel 100.000 deltakarar.