– Vi har besluttet å avvente med en avgjørelse om videre samarbeid til verdidokumentet foreligger, sier Petter Olsen, medieleder i Indremisjonsforbundet, som er en av KRIKs mange samarbeidspartnere.