Hvem skal eie Lovisenberg Diakonale Sykehus? De to stiftelsene som eier en halvpart hver, er uenige. Nå som den ene eieren, Diakonova, planlegger å fusjonere med den kristne høyskolegiganten Vid, mener den andre, Diakonissehuset, at den har rett til å overta Diakonovas halvpart og bli eneeier. Det mener Diakonissehuset følger av en aksjonæravtale, og sendte mandag et brev med krav om å få overta Diakonovas eierandel. Dette vil ikke Diakonova ha noe av.