«KrFU støtter en utredning av et lovforslag som forbyr konverteringsterapi mot seksuell legning og som ivaretar menneskers seksuelle rettigheter og trosfriheten».