Det kommer fram i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020.