KrFs programkomité vil at læringen primært skal foregå gjennom lek og flytte kartleggingsprøver til andre trinn, skriver VG.

Leder for programkomiteen, Erik Lunde, understreker viktigheten av leken i klasserommet.

– Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leken legger derfor grunnlaget for et godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhørighet i klasserommet – som er to helt avgjørende forutsetninger for læring, sier han.

Han sier at et klart premiss for seksårsreformen i skolen i 1997 var at det første skoleåret skulle være preget av lek, men mener dette ikke har skjedd blant annet på grunn av stadig nye krav fra politisk hold.

Høyres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde, mener at allerede eksisterende forskjeller blant barna vil øke med KrFs forslag.

– Vi må ikke glemme at Kunnskapsløftet kom fordi så mange barn ikke lærte seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Elevenes sosiale bakgrunn har for mye å si i skolen i dag, og det må vi utjevne, sier hun.

LES OGSÅ:

KrF-profilen tok oppgjør: På skolen fikk sønnen høre at «moren er en skikkelig homohater»

Ut mot forslag om å fjerne skolegudsjenestene

Kjære KrF! Det er ikkje meg, det er deg

KrF ønsker grunnlovsfestet vern av liv fra unnfangelse til naturlig død