– Litt over 300 ble identifisert som offer for menneskehandel i fjor i Norge. Men mørketallene er sannsynligvis store. Dette er krevende saker å etterforske, og mange saker blir henlagt. Derfor må ressursene og kompetansen være der, sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingspolitiker for KrF, til VG.