– Retningsvalget får konsekvenser for KrFs mulige samarbeidspartnere lokalt. Vi ser et annet KrF i dag enn under Knut Arild Hareide, sier Mona Berger, påtroppende varaordfører for SV i Trondheim.