Fredag kom regjeringen med en hel bunke proposisjoner med endringer av statsbudsjettet for inneværende år. På bistandsfeltet betyr omfordelingene over en halv milliard ekstra i førjulsgave til folk i nød.