Om dryge tre månader er det kommune- og fylkestingsval. For å gjennomføre gode og målretta valkampar, treng partia pengestøtte frå politiske støttespelarar. Parti og partiledd kan få ­gåver og støtte frå privatpersonar, ­bedrifter og organisasjonar, men pliktar å rapportere gåver over 10.000 kroner.