Før tirsdagens stortingsmøte om Moria-saken arbeidet KrF med forslag som i praksis kan gi Høyre en nesestyver. Sammen med Venstre klekker partiet ut et fellesforslag som også kan samle støtte utover de to partiene.

SV har lenge gjort det klart at partiet støtter forslag som kan gi bedre innsats overfor sårbare barn i Moria-leiren enn dagens regjering har fått til. Og dersom Ap skulle finne på å støtte et slikt forslag subsidiært, kan det oppstå et flertall mot regjeringen.

Fortsatt er innholdet i forslaget fra KrF og ventelig Venstre, uavklart. I partiene sier både KrF-toppen Hans Fredrik Grøvan og andre aktører at de jobber frem til stortingsmøtets start tirsdag med innhold. Målet er å samle mest mulig støtte for forslaget.

Slik kan det bli stortingsdrama

Sp inviterete sent i april til bred stortingssamling om å hente Moria-barn – på et knippe vilkår. Både Sp og Ap vil måtte ta stilling til forslaget når det foreligger.

Men et KrF/Venstre-forslag kan altså skape trykk mot Høyre inn i selve stortingsmøtet, dersom Ap og Sp godtar innholdet og stemmer for dette subsidiært. Da er et flertall på plass.

SV-talskvinne Karin Andersen uttalte til NTB mandag formiddag at hun kan støtte et KrF-forslag, men har to krav: Det må inneholde et antall barn som skal hentes, og at det må skje nå.

Men internt i KrF og Venstre er nøkkelaktører klar over at dette kan bli situasjonen: At det er deres forslag som kan bli vedtatt – mot Høyres ønske.

Høyres partnere jobber sammen for Moria-løsning.

KrFs talskvinne på feltet, Torhild Bransdal, bekreftet overfor Vårt Land mandag morgen at partiet jobbet med et eget forslag. De håpet dette kunne samle flest mulig. Og Venstre – som ikke har representant i stortingskomiteen som behandler Moria-forslagene – er koblet på.

– Venstre og KrF jobber sammen – helt fram til møtet i morgen - for å finne en løsning som vi håper kan få flertall, bekrefter Venstres justispolitiske talskvinne, Solveig Schytz.

KrFs Grøvan bekreftet dette overfor Vårt Land mandag ettermiddag.

– Legger dere opp til en løsning uten Høyre?

– Det får Høyre svare for. Forslaget blir fra KrF og Venstre, svarer Grøvan.

Høyre og KrF på ulikt lag stortingsdokument viser at to blå finner sammen

Før tirsdagens stortingsdrama om å hente Moria-barn til Norge, er splittelsen mellom Høyre og KrF tydelig:

• I stortingsinnstilling formulerer Høyre en rekke posisjoner sammen med Frp.• KrF skriver omtrent det samme som SV.• Dagen før det avgjørende stortingsmøtet anså nøkkelaktører arbeid for samling mellom KrF og Høyre som avsluttet.

Men for KrF handler det også om å unngå en pikant situasjon: Trykke på nei-knappen når et forslag i pakt med oppfordringen fra 19 tidligere statsråder skal stemmes over.

Statsrådsoppropet presser partiene og KrF vil styre unna SVs finte

SV fremmer nemlig et slikt forslag. De ber Stortinget «slutte seg til det tyske initiativet om evakuering av sårbare og barn fra flyktningleirer i Hellas nå». Budskapet er i praksis det samme som i oppropet i påskeuken fra eks-statsrådene Odd Einar Dørum (V), Knut Vollebæk, KrFs eks-statsminister Kjell Magne Bondevik og flere kjente profiler fra Bondeviks regjeringstid.

Med et eget forslag sammen med Venstre vil KrF dermed slippe å stemme et SV-fremstøtet de i innhold er for. KrF-talskvinne Bransdal signaliserer overfor Vårt Land at det kan bli fremmet «noe eget som er likt».

Høyre før stortingsmøtet: Tror ikke på noe felles med KrF og Venstre

Inntil i forrige uke pågikk en prosess på toppnivå i Stortinget mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF for å finne en felles løsning i Moria-saken. Men i går ga flere kilder i partiene uttrykk for at arbeidet var over.

– Fra min side er saken avsluttet, hva parlamentariske ledere kan gjøre før avstemningen kjenner jeg ikke til. Men jeg tror ikke det kommer noe felles fra oss, sier Høyres talsmann på feltet, Ove Trellevik.

Fortsatt pågår det en prosess i regjeringen om å avlaste Moria-leirene. For en måned siden hadde KrF håp om løsning. Nå er regjeringskilder ikke like optimistiske.

Debatten i Stortinget går av stabelen tirsdag ettermiddag eller kveld. Selve avstemningen avvikles torsdag.

Høyre skrev seg sammen med Frp – KrF flagget egen Moria-politikk

I stortingsinnstillingen som kom like før helgen, formulerte KrF og Høyre seg bare i knapphet sammen. I stedet markerte de to egen politikk, noe som er spesielt av regjeringspartnere.

Høyre skrev seg sammen, som det heter, med Frp som i dag står utenfor regjeringen på en rekke punkter om flyktningpolitikk. I klartekst flagget partiet at EU-prosedyrer for å hente barn fra Moria-leirene ikke er bra nok.

KrF viste til organisasjoner og biskoper – og står nær SV

KrF fatter seg i langdrag om egenpolitikk. Partiet viser til «ansvar» for å hjelpe land i kriser, at Norge har «tradisjon» for dette, at kommuner støtter en dugnad og til oppropet som «et stort flertall av NGO-ene sammen med Kirkerådet og alle landets biskoper har stilt seg bak».

Mye av innholdet er det samme som SV fremmer. Talskvinne Torhild Bransdal sier:

– Det er ikke så mye som er annerledes. Vi står ikke langt fra SV på dette området.

LES OGSÅ:

Venstre-Kjenseth vurderer å bryte ut og stemme for bio-liberalisering - fordi KrF tvang fram full stortingssal

Unge Venstre: Høyre har skiftet linje i asylpolitikken

Politisk leiing i KrF-departementet har arbeidd for oljebransjen

Høyre har liten tro på løsning i Moria-saken