Vårt Land fikk mandag morgen bekreftet at kuttet på bistandsfeltet lander på 1,8 milliarder kroner – og ikke på 4,2 som regjeringen foreslo. Profilen skal være slik at de frivillige organisasjonene får beholde sin andel omtrent som nå. Dessuten jobbes det med en rekke forpliktende forslag som binder opp bistandspolitikk.