Mens flere kommuner nå forbereder seg på å gjøre alvor av boikottvedtak, har Rogaland KrFs fylkestingsgruppe vært på studietur til Israel. Med på turen var også Olaug Bollestad, nestleder i KrF og stortingsrepresentant fra Rogaland.