Nyhet

Mens flere kommuner nå forbereder seg på å gjøre alvor av boikottvedtak, har Rogaland KrFs fylkestingsgruppe vært på studietur til Israel. Med på turen var også Olaug Bollestad, nestleder i KrF og stortingsrepresentant fra Rogaland.

«Hvorfor Israel, og hva har det med Rogalandspolitikk å gjøre?», spør delegasjonen seg selv i turreferatet som er lagt ut på fylkespartiets hjemmeside. Svaret er omstilling:

Kan lære

«Vi må omstille oss og vi trenger flere som skaper sin egen jobb. Og nettopp her har vi mye å lære av Israel. For så overraskende som det kanskje kan høres ut, har Israel klart noe som vi foreløpig ikke har lykkes med – nemlig å skape en gründerkultur som på samlebånd leverer fantastiske produkter og resultater», skriver de.