KrF har alt gledet seg over budsjettlekkasjer om 20 ekstramillioner til bedre sikring av kirker og fortsatt uavkortede pleiepenger. På dagen budsjettet ble lagt frem, løfter finanstalsmann Tore Storehaug frem regjeringens økte satsing for barn og eldre:

– KrF har sikret store løft til barn og unge de siste budsjettene. Nå innfører vi et pilotprosjekt med fritidskortet. Samtidig styrker vi pleiepengeordningen for familier med syke barn. I tillegg øker regjeringen antall sykehjemsplasser og sørger for lokale kjøkken på sykehjem og omsorgsboliger, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsmann i KrF.


LES OGSÅ: Sanner får viljen sin – Kallmyr overtar HRS-støtten

Ungdomskort

Det er første gang siden våren 2005 at KrF står bak et revidert nasjonalbudsjett fra regjeringsposisjon. At regjeringen nå bevilger 10 millioner kroner til fritidskortet betyr at barn og unge fra 6-18 år i Arendal og Vadsø kan få nytte av ordningen.

– Regjeringen prioriterer en styrking av barnevernet med 250 millioner kroner, og det blir satt av 118 millioner kroner for en boligsosial satsing rettet mot vanskeligstilte familier, uttaler Storehaug i en pressemelding.

LES OGSÅ: KrF på desperat jakt etter ny general

Klimastyrke

– Vi tar også viktig grep i arbeidet for å begrense klimaendringene ved å sette av 150 millioner kroner til arbeidet med karbonfangst og lagring for å bore prøvebrønn for lagring av fanget CO2. Det grønne skiftet skyter fart både i bilparken og på ferje- og båtsamband, uttaler Storehaug.

Dette betyr blant annet 25 millioner kroner til en midlertidig støtteordning til fylkeskommunene for økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i hurtigbåtsamband. ENOVA skal dessuten styrkes for å støtte næringstransportens arbeid med overgang til lav- og nullutslippsløsninger. Nysnø AS – som jobber med klimainvesteringer – får 100 millioner kroner i friske midler.