– Til alle KrF-ere: Vanskelige perioder kan snus. Iblant går det også fort.