Kun kort tid etter at Høyre, Fremskrittspartiet, ­Venstre og ­Arbeiderpartiet endret ­kontantstøtteloven – begge foreldre må ha bodd minst fem år i Norge for å få den statlige støtten – byr KrF opp til omkamp for å få myket opp loven. Stortinget strammet den inn i juni, og endringen ble rullet ut 1. juli.