Partiet mener valget av de 12 ­landene framstår som noe tilfeldig og ubegrunnet, og uten at det nødvendigvis blir fulgt opp med økte budsjettbevilgninger.