Nyhet

Partiet mener valget av de 12 ­landene framstår som noe tilfeldig og ubegrunnet, og uten at det nødvendigvis blir fulgt opp med økte budsjettbevilgninger.

De aller fleste på KrF sin noe mer omfattende liste over partnerland, vil være afrikanske.

– Et stort flertall av verdens fattigste land ligger i Afrika sør for Sahara. Vi mener størsteparten av den bilaterale bistanden må gå til denne regionen, og vi vil ned­prioritere bistand til mellominntektsland. Det er de fattigste landene som både er mest avhengig av og har mest utbytte av bistand, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Færre land