– Vi kan ikke gå inn i nye forhandlinger som rokker ved Granavolden-plattformen, sier Hans Fredrik Grøvan.