Stortinget går snart inn i sluttfasen i behandlingen av en tiltakspakke på 15 punkter i alkoholpolitikken. Flere av dem kan få Høyre og Frp til å se rødt: