Det går frem av den store undersøkelsen av stortingsvalget i 2017 og egne beregninger av hvor godt likt nettopp KrF er blant norske velgere.