Med et bistandsbudsjett på 33,9 milliarder kroner oppfyller regjeringen nesten opposisjonens krav om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand til verdens fattigste.