Torkel Brekke ved Senter for ekstremismeforskning skriver i Vårt Land mandag 19. august om trusler mot moskeer og muslimer. Han tar til orde for at Norge må gjøre som nabolandene Danmark og Sverige: Skaffe oss mer informasjon om de muslimske trossamfunnene i Norge, samt trusler de opplever.