– Denne saken må nå inn i forhandlingene. Det er udiskutabelt, sier Syversen, KrFs finanstalsmann.