– Man bør som hovedregel plassere barn i fosterhjem som har samme kulturelle, religiøse, språklige og etniske bakgrunn som barnet, sier Athar Ali. Han er styreleder og talsperson for Norsk Innvandrerforum, en organisasjon som arbeider for et flerkulturelt og antirasistisk samfunn.