– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor det har vært færre kvinner fra Sogn og Fjordane som ber om nemndbehandling, men det var viktig for oss å konstatere at det har skjedd, sier direktør Susanne Albrechtsen
 på Kvinne­klinikken på Haukeland universitetssjukehus til Vårt Land.