Mens land etter land gjennomfører strenge smitteverntiltak, øker bekymringene for at myndigheter begrenser menneskerettigheter, og at tiltakene særlig rammer svake grupper.