I forrige uke jobbet både deler av departementsapparatet og sentrale stortingspolitikere dag og natt med å få på plass krisepakker og hastegrep mot koronakrisen for å trygge liv og helse.