Psykolog Thomas Hansen er forsker på Oslomet, og sier det høres paradoksalt ut at en nasjonal krise kan hjelpe på ensomheten. Men det å føle samhold med mange, å være en del av en felles skjebne, kan få ensomme til å føle seg mindre utenfor i samfunnet.