- Å frata Bioteknologirådet den lovfestede retten til å bli forelagt alle søknader om nye metoder for fosterdiagnostikk, er et farlig feilsteg.