– Er du i frivillig i en menighet er du som regel kristen, og verdikonflikter er ofte bare et nummer fra å bli personkonflikter, sier Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.