Lørdag var det klart for den store dagen. Robert Zak gikk fram midtgangen i Eidanger kirke i Porsgrunn sammen med moren Hanne Gro Dalene og hennes tante. Vel framme ved alteret fikk de konfirmanten til å knele, men det gikk bare et øyeblikk før han snudde seg og begynte å kravle ned midtgangen.