Et forslag fra Arbeiderpartiet om å åpne for selvbosetting av flyktninger har skapt furore i det politiske Norge. Blant annet Høyre har gått sterkt i rette mot forslaget, og advarer mot «svenske tilstander», der flyktningers frie valg av bosted har ført til opphopning i byene, «ghetto­fisering», samt manglende inte­grering.