Det nordmenn ikkje vil ha lenger, gjer andre om til millioninntekter. Gjenbruk er blitt god butikk for fire kristne organisasjonar, Frelsesarmeen, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon.