Norske moskéstyrer er mannsbastioner, viser en gjennomgang Vårt Land har gjort (se faktaboks).