Nyhet

Ressursgruppen som har evaluert valgkampen som nær sendte KrF under sperregrensen, kritiserer ikke bare håndteringen av KrFs samarbeidsvedtak. På punkt etter punkt avdekker den et organisasjonsapparat som skrangler:

«Manglende overordnet strategi», «manglende prioritering og troskap til planer som er lagt», «uavklart ansvarsfordeling», «for mange uformelle beslutningskanaler» er blant hovedfunnene.

Men det er KrFs samarbeidsvedtak som for partiorganisasjonen ble «valgkampens største utfordring».

LES MER: Sterk kost i valgrapporten