Klimaendringene gir mer regn. Mindre mat. Flere stormer. Færre arter. Havnivåene stiger og Arktis smelter vekk. Og alt er vår skyld!