Diakonhjemmet hage er eit utviklingsprosjekt på eit 40 måls stort område på Steinerud i Oslo. Det skal bli bustadar, barnehage, campus for høgskular, parkområde, omsorgsbustadar og sjukeheim.