I slutten av mai og starten av juni, stengde det amerikanske firmaet ned tre ulike markeringshendingar for massakren på Den himmelske freds plass. Markeringane blei sende over videokonferansetenesta til det amerikanske teknologifirmaet Zoom.