Først promillekjørte han inn i bilen til biskop Stein Reinertsen. Etterpå skal mannen ha slått ned ambulansesjåføren og stukket av med bilen.