Svenska kyrkan har satt seg mål om å bli klimanøytral innen 2030, det vil si å få utslippene så langt ned som mulig og enten kjøpe klimakvoter eller på andre måter bidra til å få ned utslipp andre steder, slik at nettoen blir null. Den norske kirke har ikke satt et lignende mål foreløpig. Men hva synes kirkevergen i Trondheim og lederen for kirkelig fellesråd i Oslo om å sette et slikt mål for hele Den norske kirke?