Hvert fjerde år avholdes det kirkevalg i Norge. Nå er det fire år siden sist og 8.– 9. september skal det igjen bestemmes hvem som skal være med å påvirke Den norske kirke (Dnk) de neste fire årene. Valget er av stor betydning for kirken. Som en direkte konsekvens av forrige valg, ble for eksempel likekjønnet vigsel i kirken en realitet.