Denne uken møtes Kirkerådet i Tønsberg, blant annet for å drøfte hvordan kirken skal forholde seg til planene for å fornye læreplanene i norsk skole fra 2020.