– Vi er i en veldig spesiell situasjon. Mange mennesker får store utfordringer i hverdagen, og dette vil ramme hardest for de som sliter fra før, sier Anne Mari Schiager Topland.

Nå som flere barn og unge tilbringer dagene hjemme, har pastoren i Oslo Storbymenighet – Frikirken gått ut med en tverrkirkelig appell til kolleger som jobber med kristent arbeid.

– Nå mister vi de store møtepunktene som menighet, og må møtes i mindre fora. Men situasjonen vil også fristille ressurser, det gir oss anledning til å innrette oss mot å vise omsorg for nabolag og menneskene som omgir oss – jeg tenker da spesielt på barn som allerede lever i en vanskelig tilværelse – med vold og overgrep, sier Topland.

Ansvar

Pastoren mener at kirkene i denne situasjonen både har et ekstra ansvar – og muligheter til å være til hjelp.

– Dette kan utvide forståelsen vår av hva det er å være kirke. Kirken er mer enn en bygning. Kirken er fellesskap av mennesker som tror, også der de bor. Alle som har kirketilhørighet har også et samfunnsansvar, sier Anne Mari Schiager Topland.

Da nyhetene om de kraftige inngrepene i hverdagen vår kom torsdag, satt pastoren i møte med Oslo-politiets seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd i Oslo-politiet, Astri Johanne Holm.

De samtalte om utfordringene ved at skole og barnehager er stengt, og hvilke konsekvenser det kan få i hjem der barn opplever vold og overgrep.

– Det er noe nesten alle kan tenke seg at for den som bor i et trøblete hjem, er det enda viktigere å få komme på skolen og være koblet på i et samfunn utenfor, sier Astri Johanne Holm i Oslo-politiet.

Mange opplever det som skjer nå som en krisetid, og for den som lever i hjem med høy spenning, kan trykket øke for både voksne og barn.

Hvis man fra før har lite å gå på, vil alt blir større og vanskeligere med en krise som dette. Våre mannskaper har det med seg nå, og er oppmerksomme på det trykket som den spesielle situasjonen kan innebære, sier Holm i Oslo-politiet.

– Mange barn og unge har skole og barnehage som sitt fristed, og gruer seg til uker hjemme. Disse ukene vi nå står overfor kan bli utfordrende for mange barn og voksne, siden tiden sammen i små leiligheter og boliger, og den kollektive engstelsen som brer seg, kan forsterke voldeligere adferd, sier Topland.

Se ut over egen flokk

Pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem støtter initiativet fra Topland, og har videresendt hennes oppfordringen til 60 pastorer i pastornettverket han leder.

– Vi som har ansvar for en flokk, må se oss rundt i den – men nå må vi også se litt ut over flokken, og bidra overfor våre naboer og de som sliter ekstra akkurat nå. Kanskje noen trenger en barnevakt, eller annen praktisk hjelp, sier Andreassen.

LES MER OM TROSSAMFUNNENES HÅNDTERING AV KORONAVIRUSET:

• LES OGSÅ: «Dag 2 etter at Norge stengte: Har vi kanskje litt godt av dette?» spør Veslemøy Østrem

• LES OGSÅ: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein frykter at koronautbrudd kan få katastrofale følger i fattige land.

• LES OGSÅ: Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere