– Tomm Kristiansen fremsto som hovedaktør bak oppslaget til Dagsrevyen, skriver Oslo 
bispedømmeråd i et brev til NRK.